home

ขทช.ศรีสะเกษ "เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานร่วมโครงการรณรงค์การแต่งการด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ระดับดีเด่น"

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐9.0๐ น. นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานร่วมโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองระดับดีเด่น  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ โดยมี นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร  ณ หอประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 16:45

ขทช.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 18.00. น. นำโดยนายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมึนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 12 ส.ค. 2561 16:30

ขทช.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 06.30. น. นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานข้างธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และ เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 12 ส.ค. 2561 16:30

ทช.ร่วมบูรณาการ กับ ทล. ขนส่ง ตำรวจ ทหาร ตั้งด่านชั่งน้ำหนักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9  สิงหาคม 2561 นายอดิเทพ   ตีระมาศวณิช  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดจุดตรวจเคลื่อนที่แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ร่วมบูรณาการ กับ ทล. ขนส่ง ตำรวจ ทหาร  ตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและยานพาหนะเพื่อเป็นการเข้มงวดกวดขัน ผู้ขับรถบรรทุกให้เป็นไปตามกฏหมายเพื่อยืดอายุการใช้งานของถนนไม่ให้ได้รับความเสียหายเร็วกว่าที่กำหนดและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่อัตรากำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 หน้าโรงเรียนห้วยทับทันพิทยาคม  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ   

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 19:30

ขทช.ศรีสะเกษ ร่วมพิธี "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐9.3๐ น. นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการ จังหวัดศรีสะเกษ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้กับวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เพื่อนำรายได้ไปก่าสร้างอาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลยาโณ) โดยมี นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 19:30

ข่าวทั้งหมด
logo
แจ้งเวียนคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ไม่จำเป็นใช้งาน (แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ)

แจ้งเวียนคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ไม่จำเป็นใช้งาน (แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ)

วันที่ : 08 ก.พ. 2561 10:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางการปฎิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางการปฎิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด

วันที่ : 06 ก.ย. 2560 11:45

logo
คู่มือ การป้องกันประโยชน์ซับซ้อน

คู่มือ การป้องกันประโยชน์ซับซ้อน

วันที่ : 06 ก.ย. 2560 11:30

logo
ขทช.ศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย

ขทช.ศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย

วันที่ : 19 ต.ค. 2559 10:15

logo
รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

วันที่ : 21 ก.ย. 2559 09:00

logo
คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนและการเรี่ยไร

คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนและการเรี่ยไร

วันที่ : 06 ก.ย. 2559 17:00

logo
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๘

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home