home

ขทช.ศรีสะเกษ "ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงาน"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ โดย นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผอ.ขทช.ศรีสะเกษผอ.บทช. และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ขทช.ประชุมติดตามผลการดำเนินการของ ขทช.และ บทช.เพื่อรับทราบผลการตรวจประเมินผลการดำเนินการเอกลักษณ์ ทช.และรับทราบนโยบายการประชุมผู้บริหารระดับสูง จากกรมทางหลวงชนบทณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 16:30

ขทช.ศรีสะเกษ เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. น. นำโดยนายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผอ.บทช ผอ.กลุ่ม,ส่วน,ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปี 2561 ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัย เมื่อเกิดอุทกภัยในสายทาง

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 16:15

ขทช.ศรีสะเกษ ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษพร้อมด้วย ผอ.บทช. 1-4 ข้าราชการและพนักงานในสังกัด บรรยายสรุปการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค) และ ผอ.ขทช.ในสังกัด ตรวจติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  

วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 14:45

ขทช.ศรีสะเกษ ร่วมกับ บทช. 4 ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ศก.4044 และ ศก.4037

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายอดิเทพ   ตีระมาศวณิช  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุด จุดตรวจเคลื่อนที่แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษร่วมกับ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์ตั้งด่านชั่งน้ำหนักบรรทุกและยานพาหนะ สาย ศก.4044  แยก ศก.4037 เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด  

วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 14:30

ขทช.ศรีสะเกษ "ประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจเอกลักษณ์ ทช. และตรวจสอบภายใน "

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31  พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผอ.บทช ผอ.กลุ่ม,ส่วน,ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจเอกลักษณ์ ทช. และตรวจสอบภายใน  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 15:00

ข่าวทั้งหมด
logo
แจ้งเวียนคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ไม่จำเป็นใช้งาน (แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ)

แจ้งเวียนคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ไม่จำเป็นใช้งาน (แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ)

วันที่ : 08 ก.พ. 2561 10:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางการปฎิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางการปฎิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด

วันที่ : 06 ก.ย. 2560 11:45

logo
คู่มือ การป้องกันประโยชน์ซับซ้อน

คู่มือ การป้องกันประโยชน์ซับซ้อน

วันที่ : 06 ก.ย. 2560 11:30

logo
ขทช.ศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย

ขทช.ศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย

วันที่ : 19 ต.ค. 2559 10:15

logo
รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

วันที่ : 21 ก.ย. 2559 09:00

logo
คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนและการเรี่ยไร

คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนและการเรี่ยไร

วันที่ : 06 ก.ย. 2559 17:00

logo
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๘

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home