แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๘ รายการ     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี ๒๕๕๖     AEC กับกรมทางหลวงชนบท     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC     แผนปฎิบัติราชการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555     องค์ความรู้ เรื่อง การสำรวจและเขียนแบบทาง     องค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้างทาง     องค์ความรู้ เรื่อง การซ่อมบำรุงปกติ     โครงสร้างอัตรากำลังคน (ระยะที่ ๒ สุดท้าย)