home

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 30 ส.ค. 2559 15:30

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 ส.ค. 2559 15:30

ขทช.ศรีสะเกษ และ บทช.ในสังกัด รับการตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 18:00

ขทช.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่ พะยูงคืนถิ่นแผ่นดินศรีสะเกษ ๘๔ หมื่นต้น เพื่อล้นเกล้า

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 17:45

ขทช.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพ "สภากาแฟเช้า" ศรีสะเกษ ครั้งที่ ๙

วันที่ : 23 ส.ค. 2559 17:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๘

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เผยแพร่วารสาร จำขึ้นใจ

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
นโยบาย 11 ข้อ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียนขจองกรม)

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 17:15

logo
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 17:00

logo
แนวทางการดำเนินตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 17:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบส้มภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ครั้งที่ 3)

วันที่ : 10 ส.ค. 2558 10:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home