home

กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ครั้งที่ 4  ประจำปี 2559 

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 10:45

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 10:30

ผอ.ขทช.ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพถ่ายถนน ทช.

วันที่ : 06 ก.ย. 2559 16:15

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 30 ส.ค. 2559 15:30

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 ส.ค. 2559 15:30

ข่าวทั้งหมด
logo
รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รายชื่อข้าราราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

วันที่ : 21 ก.ย. 2559 09:00

logo
คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนและการเรี่ยไร

คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนและการเรี่ยไร

วันที่ : 06 ก.ย. 2559 17:00

logo
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๘

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เผยแพร่วารสาร จำขึ้นใจ

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:45

logo
นโยบาย 11 ข้อ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 21:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียนขจองกรม)

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 17:15

logo
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

วันที่ : 30 ส.ค. 2558 17:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home