home

ขทช.ศรีสะเกษ "ไหว้สักการะศาลพระภูมิ และพิธียกเสาเอกบ้านพักและอาคารวิเคราะห์ในสำนักงาน"

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐8.49 น. นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผอ.บทช. 1-4 ข้าราชการ  ลูกจ้าง และบุคคลากรร่วมไหว้สักการะศาลสามพี่น้อง (พ่อหลวงเพิ่ม พ่อหลวงเพย พ่อหลวงพิม) และเจ้าแม่ตะเคียน  และทำพิธียกเสาเอกบ้านพักและอาคารวิเคราะห์ในสำนักงานฯ พิธีบวงสรวงสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิม ซึ่งดูแลปกปักรักษาสถานที่ดิน รวมถึงการขอขมาต่อพระแม่ธรณี ในการที่กระทำการ กระทบกระเทือนผืนแผ่นดิน โดยมี พระครูโพธิสิริสารธรรม เจ้าคณะตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  

วันที่ : 20 ธ.ค. 2561 15:15

ขทช.ศรีสะเกษ ร่วมเดินรณรงค์จิตอาสาฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันเสาร์ที่  15  ธันวาคม  2561 เวลา 06.00 น. นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ มอบหมายให้ ข้าราชการและพนักงานในสังกัด  ร่วมเดินรณรงค์จิตอาสาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลรักษาลำน้ำ ลำคลอง พัฒนาคลอง นำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองร่วมกัน กับกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" “คนรัก คลอง”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำโดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี   ณ  โรงเรียนเทศบาล ๑  วัดเจียงอี  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 15 ธ.ค. 2561 15:00

ขทช.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

          วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรรม "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว" จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม,ส่วน,ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พ่อค้า พี่น้องประชาชนทุกอำเภอ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว ในสังคมไทย  รวมระยะทาง 2๕ กิโลเมตร ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษได้สนับสนุนด้านอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในกิจกรรมครั้งนี้  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

วันที่ : 09 ธ.ค. 2561 16:45

ขทช.ศรีสะเกษ เข้าร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ)"

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลุกกระแสสังสมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือในการป้องกันการทุจริต โดยมี นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบรอบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 14:45

ขทช.ศรีสะเกษ "บริจาครางวัลร้านธารากาชาด ประจำปี 2562"

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด มอบของบริจาครางวัลร้านธารากาชาด ประจำปี 2562 ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นของรางวัลในการออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยมีนายนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  และนางชุติพร วิจิตรแสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานผู้รับมอบของรางวัลณ สนามหญ้าหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561 14:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ข้อกำหนดวินัยข้าราชการ

ข้อกำหนดวินัยข้าราชการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:30

logo
บทลงโทษทางวินัยข้าราชการ

บทลงโทษทางวินัยข้าราชการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:30

logo
ตอนที่ 4 หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการโดยการอุทธรณ์คำสั่ง

ตอนที่ 4 หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการโดยการอุทธรณ์คำสั่ง

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
รู้ไว้ไกลโทษ

รู้ไว้ไกลโทษ

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
วินัยเล่าเรื่อง ตอนที่ 6 หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการโดยการร้องทุกข์

วินัยเล่าเรื่อง ตอนที่ 6 หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการโดยการร้องทุกข์

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เรื่อง "ข้อทักท้วงของ สตง."

ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เรื่อง "ข้อทักท้วงของ สตง."

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
รู้ไว้ไกลโทษ รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

รู้ไว้ไกลโทษ รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เรื่อง "สถาบันการศึกษาของรัฐกับการเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เรื่อง "สถาบันการศึกษาของรัฐกับการเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
วินัยเล่าเรื่อง "ตอนที่ 8 การมีวินัยต่อประเทศชาติ"

วินัยเล่าเรื่อง "ตอนที่ 8 การมีวินัยต่อประเทศชาติ"

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 11:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home